سنگ کلیه چگونه ایجاد می شود؟
23 ژوئن

سنگ کلیه چگونه ایجاد می شود؟

سنگ کلیه چگونه ایجاد می شود ؟ بزرگترین سنگ کلیه که تا کنون به ثبت رسیده است بیشتر از یک کیلوگرم وزن داشته است . سنگ در خون بدن تشکیل می شود اما متاسفانه بیرون آمدن خیلی دردناک است . سنگ کلیه یک توده سفت کریستالی است که می تواند در کلیه، میزنای، مثانه و […]

read more »
سنگ های مجاری ادراری
05 نوامبر

سنگ های مجاری ادراری

سنگ های مجاری ادراری رسوب سنگ در مجاری ادراری، نفرولیتیاز نیز نامیده می شود . سنگ به دنبال فوق اشباع شدن ادرار با ترکیبات تشکیل دهنده سنگ ایجاد می شود که امکان تشکیل کریستال را دور یک کانون فراهم می کنند . اپیدمیولوژی سنگ های مجاری ادراری شایع است . میزان شیوع در جامعه دو […]

read more »