جراحی هیدروسل
25 فوریه

جراحی هیدروسل

جراحی هیدروسل به آب آوردن بیضه ها در یک یا هر دو طرف کیسه بیضه، هیدروسل گفته می شود. این عارضه بیشتر در نوزادان تازه متولد شده اتفاق می افتد، که بعد از یک سال بدون هیچ گونه درمانی از بین می رود. ممکن است که در بزرگسالان در پی صدمه یا ضربه ای قوی […]

read more »
جراحی هیدروسل بیضه
02 دسامبر

جراحی هیدروسل بیضه

جراحی هیدروسل بیضه هیدروسل بیضه مجموعه ای از مایع روشن در کیسه نازک دیواره است که دربیضه وجود دارد.هیدروسل ممکن است به صورت یک طرفه باشد یا هر دو طرف را اشغال کند.هیدروسل ممکن است  در افراد در هنگام تولد وجود داشته باشد و یا بعدا رشد کند .در اکثر موارد هیدروسلهایی که در هنگام […]

read more »