جراحی سرطان کلیه
04 دسامبر

جراحی سرطان کلیه

جراحی سرطان کلیه سرطان کلیه یا همان سرطان کلیوی بیماری است که سلول های موجود در کلیه سرطانی شده و با رشد بی رویه تومور هایی در کلیه را ایجاد می کنند. تقریباً تمام انواع سرطان کلیه در پوشش لوله های کلیه ایجاد می شوند. این نوع از سرطان کلیه با نام کارسینوم سلولی کلیه […]

read more »