سرطان آلت تناسلی مردان
20 اکتبر

سرطان آلت تناسلی مردان

سرطان آلت تناسلی مردان سرطان آلت تناسلی مردان در سلول های پوستی آلت شروع شده و به مرور به داخل آلت گسترش می یابد. این نوع سرطان نادر بوده ولی در صورت تشخیص زودهنگام، قابل درمان است. سرطان بیضه با سرطان آلت تناسلی متفاوت می باشد. علت سرطان آلت تناسلی مردان کارشناسان این حوزه تا […]

read more »