درمان سنگ مثانه
26 مارس

درمان سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه سنگ های مثانه در پی انباشت مواد معدنی و عدم تخلیه کامل ادرار اتفاق می افتد. این حالت باعث غلیظ شدن ادرار و تبدیل مواد معدنی به کریستال ها می شود. این سنگ ها در صورتی که ریز باشند، دفع خواهند شد. گاهی سنگ ها به دیواه مثانه می چسبند و یا […]

read more »
سنگ مثانه در زنان
28 اکتبر

سنگ مثانه در زنان

سنگ مثانه در زنان سنگ های مثانه بیشتر با نام سنگ کلیه در بین افراد شناخته می شوند . سنگ های مثانه می توانند در 4 قسمت از سیستم ادراری بدن قرار گیرند . حالب ،کلیه ،مثانه و همچنین مجرای اداری مکان هایی هستند که این سنگ های مثانه در آن ها می توانند قرار […]

read more »