سرطان دستگاه تناسلی مردان
07 ژوئن

سرطان دستگاه تناسلی مردان

سرطان دستگاه تناسلی مردان سرطان دستگاه آلت تناسلی مردان از سلول های پوست آلت شروع می شود و کم کم به داخل نفوذ پیدا می کند . این سرطان بسیار نادر می باشد، البته با تشخیص به موقع و مراحل اولیه آغاز، این سرطان قابل درمان است . هر ساله تعدادی از مردان مبتلا به […]

read more »