اختلال نعوظ
18 فوریه

اختلال نعوظ

اختلال نعوظ اختلال نعوظ نوعی رایج از اختلال جنسی در مردان می باشد و مربوط به زمانی است که مرد در رسیدن یا در تداوم داشتن نعوظ دچار مشکل است . در بررسی های انجام شده، سن افراد مهم ترین متغیر وابسته به ناتوانی جنسی بوده است . به جز سن، احتمال ناتوانی جنسی مستقیما […]

read more »